Klachtenafhandeling

Klachten over onze producten of service kunt u per email doorgeven aan info@outledtl.nl (of gebruik ons contactformulier. Vermeld in het onderwerp van de mail duidelijk dat het om een klacht gaat. Geef in uw mail duidelijk aan waarover de klacht gaat. Binnen 24 uur ontvangt u bevestiging van ontvangst. Klachten worden uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst inhoudelijk behandeld.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van Stichting Webshop Keurmerk via info@keurmerk.info.